Flere uddannede lærere – mere kreativitet – færre tests

Flere lærere skal sikre færre elever i klasserne og bedre tid til forberedelse, til videreuddannelse og til trivselsarbejde, der understøtter fællesskabet, så læringen kan lykkes. 

Vi ønsker max. 24 elever i klassen og mulighed for inddeling i hold eller to-lærer-
undervisning i både de små klasser og i mellemskolen.

Der skal gøres op med de hyppige tests allerede fra de mindste klasser. Vi vil lægge vægt på demokratiske og solidariske elever, der evner at samarbejde.

Enhedslisten ønsker en skole, hvor demokratiet for elever, forældre og lærere blomstrer, og hvor den lokale skole har frihed til ledelse og udvikling.

Enhedslisten ønsker, at kommunens tilbud til elever med særlige behov styrkes.

Når elever med særlige behov skal inkluderes i folkeskolen, skal det ske ud fra, hvad der gavner barnet og klassen. De nødvendige ressourcer skal være der!

Enhedslisten ser skolerne som lokale kulturcentre, som skal være midtpunkt
i lokalmiljøet. 

Det vil Enhedslisten:
  Færre børn i klasserne.
  Masser af plads til leg og motion.
  Lyt til lærere, pædagoger, forældre og børn.
  Flere ressourcer til skoler med 2-sprogede elever.
  Et Ungeråd, hvor unge får indflydelse på den politik, der føres i kommunen.
  Oprettelse af naturskole og naturvejleder i hvert skoledistrikt.
  Gratis transport til alle elever og uddannelsessøgende.
  Mere støtte til det frivillige børne- og ungdomsarbejde.
• Gratis ungdoms- og fritidsklubber.