Flere i arbejde og et menneskeligt jobcenter

Mennesket skal i centrum, når man har været så uheldig at blive arbejdsløs eller syg. 

Langtidsledige skal tilbydes job, inden de falder ud af dagpengesystemet eller mister deres kontanthjælp. Der kan skabes job inden for rengøring, gartneri, omsorg og turisme i samarbejde med AMU, SOSU- og tekniske skoler eller ved oprettelse af socialøkonomiske virksomheder.

Al »tvangsaktivering« af syge og kontanthjælpsmodtagere skal stoppes. Hovedsigtet på sygedagpengeområdet må og skal være at hjælpe folk igennem en svær tid.
Syge mennesker bliver ikke raske af at blive tvangsaktiveret, fattige eller mistænkeliggjort. 

Der kan bl.a. skabes flere arbejdspladser gennem en grøn og miljørigtig renovering af kommunens bygninger.

Ingen kommunale arbejdsområder skal udliciteres. Udlicitering har betydet fyringer og øget arbejdstempo. Vi kan få en bedre og billigere løsning ved, at kommunen selv udfører opgaverne.

Leverandører til kommunen skal være omfattet af danske overenskomster.

Det vil Enhedslisten:
  Enhedslisten er imod privatisering og udlicitering. Når arbejde udliciteres, skal nogle tjene på det. Hvis private firmaer går konkurs, står kommunen med ansvaret. Vi vil satse på god kommunal service i stedet.
• Opret socialøkonomiske virksomheder for arbejdspladser på særlige vilkår.
  Vi siger nej til social dumping. Frederikssund Kommune skal stille krav til sine leverandører om at løn- og arbejdsvilkår, der gælder i de danske overenskomster, skal følges.