Bestyrelsen

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.

På generalforsamlingen den 7. april 2021 blev følgende valgt til bestyrelsen:
Ulrik Goos Iversen
Rasmus Petersen
Kirsten Folke
Lasse Gustavsen
Mai-Britt Olsen
Erik Andersen
Lars Thure Hansen