Kultur og idræt – en ret for alle

Enhedslisten i Frederikssund ønsker et mangfoldigt kulturliv af kunst, kultur og sport. Mangfoldig betyder for os, at der både er et bredt tilbud af aktiviteter, hvor alle har mulighed for at deltage uanset indkomst eller særlige behov og at der er kulturelle tilbud i hele kommunen – fra Slangerup til Skibby og Jægerspris. 

I vores kommune er mange kultur-, fritids- og sportsforeninger foreninger med engagerede og frivillige borgere – dette arbejde skal støttes og anerkendes – også i form af økonomisk støtte.

Kulturelle fællesskaber er vigtige. Her udfolder vi os sammen på tværs af sociale tilhørsforhold, lærer hinanden at kende og bliver udfordret i vores opfattelse af normer og værdier. Kultur er vigtig for at udvikle vores sociale bevidsthed og for demokratiet. 

Det vil Enhedslisten:
• Arbejde for at alle skal have mulighed for at være aktive i kultur- og idrætslivet.
• Arbejde for at styrke både den professionelle kunst og amatørerne. Der skal være udviklingsmuligheder og økonomisk opbakning til de små teatre, spillesteder, biografer og andre lokale samlingssteder.
• Støtte de eksisterende øvelokaler og værksteder, hvor amatører kan udvikle sig og få hjælp og rådgivning, og opbakning til nye initiativer, hvor der åbnes mulighed for at eksperimentere uden at det er kassesuccessen, der tæller.
• Støtte samlingsteder, hvor foreninger kan mødes.
• Alle skal have råd til at deltage i kulturlivet og idrætsaktiviteter
• Bredde idrætten skal prioriteres over eliteidrætten
• Folkeoplysningen skal støttes og styrkes og der skal være gratis dage på til de lokale museer
• Bibliotekerne skal være åbne, når borgerne har tid …
• Kommunen skal understøtte de lokale kulturinstitutioner i at formidle kunst og kulturarv til daginstitutioner og skoler.
• Kulturoplevelser i naturen, hvor naturen benyttes samtidig med at den beskyttes.