Vinge – ta’ en pause!

For to år siden gik Vinge ned.  Hvad der gik galt var i lang tid hemmeligholdt.   Derefter startede forsøgene på at få Vinge på benene – eller vingerne – igen.  Hver måned blev der holdt et mundtligt orienteringsmøde for byrådets medlemmer. Men stort set intet skriftligt.  Der blev ansat en særlig medarbejder til at få projektet genstartet angiveligt med et lidt mindre ambitionsniveau.  Men hun forlod foretagendet I stedet blev orienteringen i første omgang sløjfet og derefter skåret ned. Nu varetages den nu mundtligt og yderst kortfattet af den tekniske chef efter den lukkede del af byrådsmøderne.  En række andre medarbejde på Vingeprojektet har i dag forladt Frederikssund, så resultatet er, at kun få kender baggrunden for Vinge.

Da Vinge for anden gang blev udbudt hen over sommeren, viste det sig ved udbudsrundens afslutning i begyndelsen af september, at ingen var interesseret i at byde på opgaven – selv under de ændrede og mindre restriktive betingelser.  Hvad der egentlig er sket forbliver stadig hyllet ind i fortrolighedens tåger.  Byggeinvestorerne har fingeren på pulsen og finder det ikke rentabelt at investere her.  Andre steder i Frederikssundfingeren er der bedre muligheder end i Vinge.  I mellemtiden har det i øvrigt vist sig, at de 20.000 indbyggere i Vinge er en fordobling af det oprindelig tal på knap 10.000.  Nok en ændring, der skulle få den overdimensionerede station til at glide lettere ned.

Byrådets flertal lovede at der ikke skulle bruges flere penge på Vinge før man havde fået indtægter på salg af grunde.  Bortset fra den halve milliard, der allerede er brugt på Vingeprojektet er der på det seneste hældt endnu over 20 mio. ud og planlagt brug af yderlige mange mio.

Nu prøver man så for tredje gang at få Vinge op at baske.  Der er opstillet en række muligheder – seks i alt Jeg vil foreslå en syvende mulighed:  Se tiden an.  Og kombiner fremtidige evt. udbud med fuld åbenhed.  Det er trods alt borgernes interesser, der er på spil og borgerne der lider under de spildte millioner. Alle de oprindelige planer er faldet til jorden – nødlandet som anskudte ænder.  Lige bortset fra en S-togs-station, som den ansvarlige minister dog mener, man skulle have droppet i tide.  Men nu er det for sent.

En langt tænkepause er nødvendigt.  Ikke mindst i lyset af, at samfundet med faretruende hast nærmer sig endnu en finansiel kollaps.  De sidedste 30 år er boligpriserne steget med en faktor 4 og aktiepriserne med en faktor 10.   Til sammenligning er samfundets gennemsnitlige rigdom (BNP)  ”kun”  fordoblet i løbet.  Finanskrisen satte Vinge i stå i 2008.  Det maner til eftertanke.

Og lad så være med at videreføre fortidens dårlige vaner med ekstrem lukkethed og hemmeligholdelse.  De sidste to ekstraordinære byrådsmøder har været lukkede for offentligheden og pressen.  Lad os få en bred diskussion om en eventuelt tredje start af Vinge.  Her er en bæredygtighedsdiskussionen nødvendig.  Kan en kommende Vinge-by overhovedet blive miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig?

Pelle Andersen-Harild
Medlem af Frederikssund Byråd for Enhedslisten (Ø)