Vinge-skandale nr.1 har fødselsdag

Vinge var – og for nogle er – store drømme.  Men der er ingen ”fremdrift” – tværtom er projektet løbet ind i en række problemer.  De store planer lød oprindeligt på lidt over 9000 indbyggere, men ”en eller anden” (hvem?) forhøjede siden tallet til 20.000 og 4000 arbejdspladser.  Nu bor der lidt over 100 mennesker og der er ingen arbejdspladser.

Nu kan borgerne i Frederikssund ”fejre” Vinge-skandale nr. 1’s to års fødselsdag.

Den 23.6.2017 underskrev borgmester John Schmidt Andersen en aftale med MT Højgaard og AP Pension om et af de største projekter i Nordsjælland i nyere tid:  Vinge-centrum.

Det var en betinget aftale, d.v.s. en aftale, der senere skulle klargøres på en række punkter.  I løbet af efteråret 2017, men godt gemt af vejen op til byrådsvalget dukkede en række problemer op.

Første del af skandalen er, at ingen i forvaltningen havde læst hele aftalen.  Hverken borgmester, kommunaldirektør, teknisk direktør eller andre.  Kontrakten medførte ekstra udgifter for Frederikssund kommune på over 100 mio. kroner.

Andet del af skandalen er at de konsulenter, der var hyret af kommunen – advokatfirmaet Horten og konsulentfirmaet Bendix – heller ikke havde læst kontrakten – eller i hvert fald ikke havde advaret borgmesteren om, hvad han skrev under på.

Tredje del af skandalen var at kommunens revisionsfirma (som man ganske vist havde glemt at lave en skriftlig aftale med) i sin revision af kommunens regnskab for 2017 ikke havde en eneste kritisk bemærkning om Vinge i regnskabet.

Den fjerde del af skandalen er, at politiet i Nordsjælland ikke finder anledning til at rejse en sag til trods for, at borgmesteren ifølge lovgivningen ikke må skrive under på kontrakter, der medfører udgifter som byrådet ikke har bevilget.

Det femte punkt i skandalen er, at der i et ”advarselsbrev” fra advokatfirmaet Nielsen-Nørager til Frederikssund Kommune dateret 8.12.2017 som et læringspunkt står, at ”kommunen kun må træffe lovlige afgørelser”.  Det indebærer jo, at advokaterne må have konstateret, at kommunen har lavet ulovlige afgørelse.  Det har ingen konsekvenser haft.

Det sjette punkt i skandalen er, at ingen overhovedet er blevet draget til ansvar for Vinge-skandale nr 1.

Vingeskandale nummer 2 og 3 er stadig under udvikling.

Pelle Andersen-Harild

Medlem af byrådet for Enhedslisten (Ø)