Vi skal gøre en indsats for klimaet Nu!

Enhedslisten ønsker, at forbruget af ressourcer er i balance med jordens økologiske bæreevne til gavn for vores børn og de kommende generationer. Vi SKAL gøre en indsats for klimaet i verden, i Danmark og i Frederikssund Kommune nu!

Enhedslisten vil passe på naturen og arbejde for større biodiversitet. Vi vil have mere vild natur, urørt skov og beskyttelse af vores kyster.

Vores energiforbrug skal komme fra jord, sol og vind. Vi vil have undersøgt muligheden for at udnytte det varme vand i vores undergrund (geotermi), have flere solceller på de kommunale tage og mere energi fra fx havvindmøller.

Det skal være attraktivt og muligt at benytte den kollektive trafik, – også for borgere i yderområderne af kommunen. Den kollektive trafik skal være bedre og billigere og drevet af el. VI vil have flere cykelstier og bedre forhold for cyklister.

I Danmark har vi hidtil haft rent grundvand, men nu truer den udbredte brug af pesticider vores drikkevand. Frederikssund Kommune skal undlade brug af pesticider.
Giftige sprøjtemidler skal væk fra mark, grøft, have og park. Frederikssund Kommune skal støtte omlægning til giftfrit, økologisk landbrug.

Frederikssund Kommune skal arbejde aktivt for mere genbrug og bedre affalds-
sortering. Kommunen skal så vidt muligt handle lokalt.

Det vil Enhedslisten:
  Større indsats for klimaet.
  Passe på naturen.
  Rent grundvand – stoppe brugen af pesticider.
  Omlægning til økologisk landbrug.
•  Varme fra jorden (geotermi) og flere solceller på vores kommunale tage. Energi fra havvindmøller.
  Kollektiv trafik skal være bedre, billigere og drevet af el.
  Flere ladestationer for el-biler.
  Flere cykelstier og bedre forhold for cyklister.
  Ingen luksusboliger, hoteller og højhuse ved vores kyster.