Sabbir Ahmed on Unsplash

Solcelleparker 

Dansk landbrug er i krise.  Et af tegnene er, at landbrugsjord ønskes ændret til anvendelse af solceller.  Ikke bare et par solcellet hist og pist, men solcelleparker, der kan dække op til flere kvadratkilometer.  Der er ikke tvivl om, at vi skal satse på vedvarende energi – det er ikke mindst Enhedslisten fortaler for.  Men solcelleparker skal ikke anbringes hvor som helst.  De skal holdes væk fra f.eks. kystområderne, interesseområder for natur, skov og kulturhistorie.

På planudvalgsmødet i begyndelsen af august var der et punkt om solceller, delt op i to: dels en konkret ansøgning om en solcellepark ved Dalbyhuse på 170 ha (1.7 km2) og efter det et punkt om, hvilke krav, man skal stille for at tillade etablering af solcelleparker.

Det naturlige havde selvfølgelig været at diskutere først hvilke krav, der skal være opfyldt for etablering af solcelleparker, og derefter kunne man så have taget stilling til den konkrete ansøgning.  Men sådan ønskede flertallet det ikke.  I stedet vedtog man at gå videre med ansøgningen om en solcellepark og derefter diskutere, hvilke krav man generelt skulle stille til solcelleparken.  Til den konkrete ansøgning havde forvaltningen ganske vist indstillet at give afslag, fordi det ligger inden for kystnærhedszonen og fordi det ligger i et kulturhistorisk interesseområde og et skovrejsningsområde. Så under alle omstændigheder vil det kræve en række ændringer/dispensationer. Der er for lignende ansøgninger givet afslag fra det statslige Klagenævn.

Derfor stemte Enhedslisten for forvaltningens indstilling og dermed mod etablering af en solcellepark ved Dalby Huse. Solceller kan givet etableres andre stedet.  Ikke mindst på industribygninger, skoler, sportshaller og sikkert også til erstatning for landbrugsarealer.  Men man skal tænke sig godt om.  I øvrigt udsender solpaneler formentlig polariseret lys, der lokker insekter til, fordi de forveksler solceller med vand.  Det er en problematik, der ikke er undersøgt ordentligt.

Pelle Andersen-Harild
Medlem af byrådet for Enhedslisten (Ø)