Skal borgmesteren sigtes?

Anmodning om, at Nordsjællands Politi undersøger, om der er grundlag for at rejse sigtelse mod borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Rådhus, Torvet, 3600 Frederikssund

Jeg skal herved bede Nordsjælland Politi om at undersøge, om der er grundlag for at rejse sigtelse mod borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Rådhus, Torvet ,3600 Frederikssund, for den 23 juni 2017, at have skrevet under på en aftale med AP Pension og MT Højgård, der forpligtede Frederikssund kommune til at betale de nævnte firmaer i alt i størrelsesordenen 100 mio kroner, uden at dette beløb var blevet godkendt af byrådet i Frederikssund.

Dette er en overtrædelse af Kommunestyrelseslovens § 40,stk 2 (jvf.Lovbekendtgørelse nr 2 af 4.1.2018)

Samtidig skal jeg anmode om, at det bliver undersøgt, om der kan rejses sigtelse mod en eller flere personer i forvaltningen/rådgivende firmaer for manglende/utilstrækkelige/fejlagtige oplysninger i forbindelse med borgmesterens underskrivelse af den pågældende kontrakt.  Især skal bede politiet om at rette opmærksomheden mod tidligere teknisk direktør Claus Steen Madsen og nuværende kommunaldirektør Ole Jakobsen.

Desuden skal jeg bede politiet undersøge om – og i givet fald af hvem – der er begået ulovligheder, således som angivet i vedhæftede brev fra advokatfirmaet Nielsen og Nørlund, og så i givet fald rejse sigtelse mod de ansvarlige.

Jeg skal ligeledes gøre opmærksom på vedhæftede notat udarbejdet af forvaltningen i Frederikssund kommune i hvilket der antydes en række forhold (især formuleret som læringspunkter), som formentlig kan være i strid med kommunalloven eller anden lovgivning.  Hvis politiet finder, at der muligvis  er tale om ulovlige forhold skal jeg bede om, at der foretages en nærmere undersøgelse, og at der i givet fald rejses sigtelse mod de ansvarlige.

Jeg står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Pelle Andersen-Harild
Medlem af byrådet i Frederikssund.
Ved Stranden 8
3630 Jægerspris
23 63 69 22