Enhedslistens forslag til budget

Budget2019 Følg linket og se Enhedslistens budget for 2019.  En excel-fil som godt nok kan være lidt vanskelig at finde rundt i.
Nederst i filens faneblad “Handlingskatalog”  er der en opgørelse for, hvor vi vil hente pengene:

• En skattestigning på kommuneskatten på 0,5%

• En stigning på grundskylden på 0,2 promille

• En stigning på dækningsafgiften (en slags erhvervsskat) fra 0 til 7,5 promille.

Det giver i 2019 en ekstraindtægt på 39 mio stigende til 60 mio i 2022.
Desuden er der i handlingskataloget besparelser på Vinge på 22 mio og nogle mindre besparelser på ca. 2 mio.  De er markeret med blåt i arket og medtaget i kolonnen lige til venstre for beløbet.  Det giver ialt over 60 mio at gøre godt med.

Sådan vil Enhedslisten bruge pengene:

• Træghed i ansættelser, der især går ud over skoleområdet og børne og ungeområdet – 15 mio,

• Sløjfning af lukkedage 5 mio,

• Naturforvaltning1 mio.

• Ingen besparelser på SFO, Ungdoms- og fritidstilbud ca.10 mio.

Disse forslag er markeret med blåt i oversigten.

Desuden ligger der i handlingkataloget i forvejen er række afviste besparelser, på Folkeskoleområdet, der ialt løber op i 7 mio.  Derudover ligger der på Ældreområdet en række afviste besparelser ved lukning af plejehjemspladser, ophævelse af klipekortordningen der løber op i en halv snes millioner.
Desuden indeholder Enhedslistens budget anlæggelse af en cykelsti mellem Jægerspris og Kulhuse.
Borgerforslagene til ændring af  handlingskataloget har vi kun nået af skrålæse.  Vi synes, der er mange gode og nødvendige forslag, så for at sikre gennemførelse af disse, afsættes tre puljer af 3 mio på hhv folkeskolen, unge og ældre, samt to puljer på ½ mio til hhv fritids og naturområdet..  Disse er markeret med grønt i handlingskataloget.
Alt i alt giver det et budget, der gør det muligt at forøge kassebeholdningen en smule, stigende i de kommende år, så vi inden for en overskuelig årrække kan nå op på de 100 mio som er byrådets mål.  Det ligger dog stadig langt fra de 350 mio vi havde i kassen inden Vingeeventyret.
En ting, der kan være forvirrende er at mere forbrug angives med et minus foran beløbet.  Det skyldes at det er beløb som skal trækkes fra indtægterne – skat f.eks, der angives med plus foran beløbet.