15 mio kr. ekstra til svømmehal

Så er den gal igen i Frederikssund.

Frederikssunds gamle svømmehal ved Campus skal erstattes af en ny.  Den kommer til at ligge i det der kaldes Idrætsbyen øst for Ådalsskolen.  En Idrætsby, der oprindelig blev budgetteret til at koste hundreder af millioner.

I første omgang blev der igangsat byggeri af en svømmehal til 140 mio. kroner.

Men byggeriet af svømmehallen er blevet forsinket.

Hvem, der har ansvaret herfor, er endt i en forligsaftale indgået ved mægling.  Denne aftale var betinget af, at Frederikssund Byråd senest gav sin accept af mæglingsforslaget den 31.1.2020.

Det har byrådets flertal nu vedtaget og det indebærer foruden en kompensation til entreprenøren blandt andet også udgifter til kommunens advokat, Kammeradvokaten.  Det er i alt omkring 13 mio.  kroner.  Dertil kommer et par millioner til evt. uforudsete kommende udgifter.  Så i alt kommer vi op på 15 mio.  kroner eller en fordyrelse på 10%.

Om vi fremover får en Idrætsby, der holder budgetterne kan vi så håbe på.  Men erfaringerne fra andre byer med lignende projekter giver anledning til skepsis. I Enhedslisten synes vi en ny svømmehal er en god ting, men en hel Idrætsby er vi forbeholdne overfor.  Den bliver som så mange andre arkitekt-projekter solgt med masser af skøntegninger.

Pelle Andersen-Harild
Medlem af Byrådet for Enhedslisten (Ø)